Bu düzenlemelere göre alacaklı isterse haciz talep etmeksizin UYAP üzerinden borçlunun mal, hak ya da alacağını sorgulanarak, haciz talep edebilecek. İcra dairesi de belirlenen mal, hak veya alacağı, elektronik ortam üzerinden haczedecek.

TBMM Genel Kurulu’nda 66 madde olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’nin 57 maddesi onaylandı. Buna göre, elektronik haciz yürütmesinde, sorgulama neticesinde sağlanan bilgiler hukuka uygunsuz olarak paylaşılamayacak.

Sorgulama ile haciz işlerinin yapılabilmesi için kamu kurum ya da kurumlarıyla kredi kurumları ve finansal kurumlar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi ile kendi düzenleri arasında entegrasyonu temin edecek.

Sorgulamanın çeşit, kapsam ve sınırıyla başka hususlar Adalet Bakanlığı tarafından uygulamaya konulacak yönetmelikle tespit edilecek. İhtiyati haciz isteminin reddi kararı gerekçeli olarak alınacak ve bu hükme karşı istinaf yoluna gidebilecek.